15a

TOKUYAMA REBASE II

Ma SP:
Giá:1,400,000 vnd
Tinh trang: Con hang

TOKUYAMA REBASE II – Vật Liệu Đệm Hàm Trực Tiếp Chỉ định Đệm hàm nền nhựa cứng Sửa chữa hàm giả bán phần Ưu điểm Ít gây hóa kích thích Ít tỏa nhiệt Dễ đánh bóng Thời gian sử dụng lâu dài Tạo sự khít sát cho hàm giả Quy trình làm trong 1 lần […]


TOKUYAMA REBASE II – Vật Liệu Đệm Hàm Trực Tiếp

15a 15

Chỉ định

  • Đệm hàm nền nhựa cứng
  • Sửa chữa hàm giả bán phần

Ưu điểm

  • Ít gây hóa kích thích
  • Ít tỏa nhiệt
  • Dễ đánh bóng
  • Thời gian sử dụng lâu dài
  • Tạo sự khít sát cho hàm giả
  • Quy trình làm trong 1 lần hẹn
  • Tiết kiệm chi phí labo

Quy Trinh LS

Handling

GÓI SẢN PHẨM HIỆN HÀNH

• Bộ kit (thời gian làm việc Bình Thường (Normal) hay Nhanh (Fast)): bột (80g), dung dịch trộn bột (50mL), keodán (15mL), chén đong bột, ống nhỏ giọt, chén cao su, bay trộn, 2 chén nhựa, 2 bàn chải, TOKUSO RESIN HARDNER II, muỗng

• Refill: bột Thường (Normal) hay Nhanh (Fast) (80g), dung dịch trộn bột Thường (Normal) hay Nhanh (Fast) (50mL), keodán (15mL), TOKUSO RESIN HARDNER II (48g)

Sản phẩm cùng loại

FACEBOOK