19

Keo dán nhựa tự cứng và hàm tháo lắp – Tokuso Rebase Mr. Bond

Ma SP:
Giá:0 vnd
Tinh trang: Con hang

Chỉ định Đệm hàm khung Dán nhựa tự cứng với kim loại thường Ưu điểm Dán dính tốt Cho phép đệm hàm khung bằng chất đệm dành cho hàm nhựa


Chỉ định

  • Đệm hàm khung

  • Dán nhựa tự cứng với kim loại thường

Ưu điểm

  • Dán dính tốt

  • Cho phép đệm hàm khung bằng chất đệm dành cho hàm nhựa

    Sản phẩm cùng loại

    FACEBOOK