16

Sofreliner Tough M/S (NHỰA ĐỆM HÀM MỀM)

Ma SP:
Giá:2,350,000 vnd
Tinh trang: Con hang

Chỉ định  • Đau do sống hàm bén nhọn hay do teo mô mềm • Hàm giả lưu giữ kém do tiêu xương sống hàm trầm trọng • Vùng lẹm lớn hay lồi xương hàm trên/hàm dưới • Tăng lưu giữ cho hàm phủ trước khi các khớp nối chính xác được thêm vào • […]


Chỉ định 

  • • Đau do sống hàm bén nhọn hay do teo mô mềm
  • • Hàm giả lưu giữ kém do tiêu xương sống hàm trầm trọng
  • • Vùng lẹm lớn hay lồi xương hàm trên/hàm dưới
  • • Tăng lưu giữ cho hàm phủ trước khi các khớp nối chính xác được thêm vào
  • • Đệm hàm tạm thời hay để điều chỉnh mô

16

Ưu điểm

  • • Độ bền hoàn hảo
  • • Dán dính tốt
  • • Đề kháng lực xé/sự nhiễm màu/sự mòn cao
  • • không cần trộn bằng tay

Do Ben

Thao tác và cách sử dụng:

Thao Tac

Meo

Bộ sản phẩm hiện hành:

• Bộ kit (M): Paste (base/27g và catalyst/27g), Primer (10mL), nắp nhỏ giọt cho Primer, 10 đầu típ trộn XS, bànchải, chén nhựa, mũi mài nhựa (trắng), mũi đánh bóng (nâu).

• Bộ kit (S): Paste (base/27g và catalyst/27g), Primer (10mL), nắp nhỏ giọt cho Primer, 10 đầutíptrộn XS, bànchải, chén nhựa, mũi mài nhựa thô (đen), dĩa đánh bóng (nâu).

• Refill: Paste M/S(base/27g và catalyst/27g), Primer (10mL), 50 đầu típ trộn XS, 50 đầu típ trộn S, mũi mài nhựa (trắng, 3 mũi, loại M), mũi đánh bóng (nâu, 6 mũi, loại M), , SOFRELINER TOUGH S FINISHING SYSTEM (mũi mài nhựa thô (đen), 5 dĩa đánh bóng ).

Sản phẩm cùng loại

FACEBOOK