Platon Implant Type IV Pro

PFφ4.1, SS=3.8 SAG

Ma SP:
Giá:0 vnd
Tinh trang: Con hang

(L=Chiều dài toàn thân) φ3.8 x 8mm   N38-H080 φ3.8 x 10mm   N38-H100 φ3.8 x 12mm   N38-H120 φ3.8 x 14mm   N38-H140


(L=Chiều dài toàn thân)

φ3.8 x 8mm   N38-H080

φ3.8 x 10mm   N38-H100

φ3.8 x 12mm   N38-H120

φ3.8 x 14mm   N38-H140

    Sản phẩm cùng loại

    FACEBOOK