PLATON IMPLANT SERIES 3.0

PLATON IMPLANT SERIES 3.0

Là dòng Mini Implant đường kính Platform 3.0, chỉ định sử dụng để cấy ghép phục hồi chức năng, thẩm mỹ cho hàm dưới. Mã sản phẩm – Quy cách: N30-H080 Platon Implant Series 3.0 G1.2mm, SAG, chiều dài L=8mm N30-H100 Platon Implant Series 3.0 G1.2mm, SAG, chiều dài L=10mm N30-H120 Platon Implant Series 3.0 […]

Giá: 3,598,350 vnd

Tinh trang: Còn hàng

Là dòng Mini Implant đường kính Platform 3.0, chỉ định sử dụng để cấy ghép phục hồi chức năng, thẩm mỹ cho hàm dưới.

Mã sản phẩm – Quy cách:

N30-H080: Platon Implant Series 3.0 G1.2mm, SAG, chiều dài L=8mm

N30-H100: Platon Implant Series 3.0 G1.2mm, SAG, chiều dài L=10mm

N30-H120: Platon Implant Series 3.0 G1.2mm, SAG, chiều dài L=12mm

N30-H140: Platon Implant Series 3.0 G1.2mm, SAG, chiều dài L=14mm

Sản phẩm cùng loại