Tokuyama Dental

Tokuyama Dental

GIỚI THIỆU CÔNG TY TOKUYAMA DENTAL

˗ Thành lập: 1978

˗ Vốn điều lệ : 100,000,000 Yên

˗ Doanh số: 4,000,000,000 Yên

˗ Nhân viên: hơn 140 người

˗ Cổ phần Tập đoàn Tokuyama

˗ Các công ty con ở nước ngoài:

Tokuyama Dental Italy S.r.i.

Tokuyama Dental Deutschland GmbHʢGermanyʣ

Tokuyama Europe GmbHʢGermanyʣ

Tokuyama Dental America Inc.

Tokuyama Trading Shanghai Co., Ltd

GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN TOKUYAMA

- Thành lập: 1918

- Vốn điều lệ: 53,458,000,000 Yên

- Doanh số: 289,786,000,000 Yên

- Nhân viên: hơn 5,500 người

Tổng quan

Tập đoàn Tokuyama có bề dày lịch sử hơn 90 năm trong ngành sản xuất hóa chất đa dạng. Trong đó, lĩnh vực vật liệu nha khoa bắt đầu được nghiên cứu và phát triển từ năm 1978. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2001, các hoạt động trong lĩnh vực nha khoa của Tập đoàn Tokuyama, bao gồm phát triển, nghiên cứu và sản xuất đã sáp nhập với Công ty TNHH Towagiken để thành lập nên một công ty chuyên sản xuất vật liệu nha khoa, đó chính là Công ty Tokuyama Dental hiện nay.

Trong những năm qua, Tokuyama Dental luôn cam kết cung cấp cho cộng đồng nha khoa các sản phẩm có tính sáng tạo, chất lượng cao với giá thành hợp lý.

Composite Resin

- ESTELITE Sigma Quick

- ESTELITE Alpha

- ESTELITE Flow Quick

Bonding Product

- Bond Force

Denture Lining Products

- Tokuyama Rebase

- Sofreliner Tough

Cement Products

- Tokuso Ionomer

- Ionotite F

Sensitivity Treament Product

- Shield Force Plus