EXCELLENCE DENTISTRY 4.0 -TOKU WEBINAR- Live Webinar, 17:30 Jun 8, 2021

EXCELLENCE DENTISTRY 4.0 -TOKU WEBINAR- Live Webinar, 17:30 Jun 8, 2021

EXCELLENCE DENTISTRY 4.0 -TOKU WEBINAR-

Live Webinar, 17:30 Jun 8, 2021

 

Dr. Giulio Pavolucci, Prof. Dr. Simone Grandini

Tiêu đề: Quy trình phục hồi đơn giản trong phục hình trực tiếp vùng răng cửa: Phương pháp tiếp cận quy trình làm việc thông minh.

Mục đích của bài giảng là đánh giá quan trọng các vật liệu và quy trình hiện đại trong phục hình bằng chất gắn cho vùng răng cửa, bao gồm các chất liên kết ngà răng, vật liệu

Composite Resin, các nguyên tắc về màu sắc và thẩm mỹ, các quy trình từng bước cho các phục hình trực tiếp vùng răng cửa. Nhiều khía cạnh khác nhau của việc lập kế hoạch điều trị đa mô thức cũng sẽ được thảo luận.

Lập kế hoạch điều trị đa mô thức thường là chìa khóa thành công: nhiều bệnh nhân cần kết hợp nhiều phương pháp điều trị khác nhau để giải quyết vấn đề của họ. Điều cực kỳ quan trọng là phải kết hợp các kỹ năng của một số bác sĩ chuyên khoa để thiết lập một kế hoạch điều trị mang tính xây dựng nhất nhằm đảm bảo kết quả tốt nhất có thể cho bệnh nhân.